Kulturní dům Zastávka
je provozován
Vrchlického divadlem Louny:

  · 

TECHNICKÉ PARAMETRY

 

Rozměry tanečního sálu: 21m x 15m

Rozměry pódia: 8m x 5m

Stolovou úpravu lze přizpůsobit dle přání pořadatele konkrétní akce vždy po dohodě se správcem KD Zastávka.
Pořadatelům akcí doporučujeme neprodávat vstupenky ke stolům v přízemním baru (viz plánek).

Cena nájmu:
Od 1. 1. 2018 jsme plátci DPH.
Výše nájemného je stanovena dle délky pronájmu za účelem společenských zábav znaleckým posudkem č. 2933-63/2014 počínaje 1. 12. 2014 ve výši 1 600 Kč za každou započatou hodinu užívání ve dnech pátek, sobota a neděle, v ostatních dnech činí toto nájemné 1 400 Kč na hodinu.
V případě přestavby z běžného tanečního uspořádání sálu na divadelní úpravu se částka nájmu zvyšuje o 50 %.

V ceně je zahrnuto:
elektrická energie, plyn, vytápění v topném období na teplotu 18°C, požární dozor, šatna pro účinkující, základní ozvučení (mluvené slovo), obsluha šatny pro veřejnost, likvidace komunálního odpadu, čistý úklid po akci (tím se rozumí vytření podlahy a sociálního zařízení).

V ceně není zahrnuto a vypůjčitel nezajišťuje:
výzdobu, ozvučení, speciální osvětlení, pořadatelskou službu.

Vaše rezervace, termíny nájmu a objednávkový list akce na vyžádání vyřizuje info@divadlolouny.cz.